Mail ons

Inspectie Bedrijfsriolering

De afvoer van afvalwater via een bedrijfsriolering kan een hoog risico op het ontstaan van bodemverontreiniging in zich hebben, omdat de bedrijfsriolering vaak een verzamelpunt is van bodem verontreinigende stoffen en het proces zich buiten uw gezichtsveld afspeelt.
Veelal is dan ook vastgesteld via wet en regelgeving dat de bedrijfsriolering beoordeeld moet worden op vloeistofdichtheid. Dit kan via de volgende drie methoden:
  • Inspectie met waterdruk (AS6700, protocol 6703)
    Hierbij wordt een gedeelte van een rioolstelsel onder druk gezet door middel van water.Hierbij wordt een gedeelte van een rioolstelsel onder druk gezet door middel van water.
  • (3D) Camera inspectie
    Hierbij wordt door middel van een camera in het rioolstelsel gekeken naar de conditie van de verschillende onderdelen.
  • Inspectie met luchtdruk
    Hierbij wordt een gedeelte van een rioolstelsel onder druk gezet door middel van lucht

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op →

ABC Milieu en Infra


© Copyright ABC Milieu en Infra - website: Van Dongen Design - Inloggen