Mail ons

Betonherstel

Door aantasting van beton ontstaat schade die nadelige gevolgen kan hebben voor de stabiliteit en het esthetisch aanzien van het bouwdeel. Daarbij is een lange levensduur van uw beton van groot belang. Onze betonreparatie is duurzaam en gericht op een goede oplossing voor de lange termijn.

In het geval van betonschade of betonrot zal de gehele constructie verzwakken, daarnaast zien schade en onvolkomenheden aan beton er natuurlijk niet fraai uit. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit en bestendigheid van het beton zelf, kan er nog altijd schade ontstaan welke een extra bescherming noodzakelijk maakt. Betonreparatie of betonbescherming kan hier vaak de uitkomst bieden.

Schade aan beton kan vele oorzaken hebben. U kunt hierbij denken aan vorstschade, corrosie van de wapening, te grote belasting en ontwerp- en uitvoeringsfouten. De schade die hierdoor aan het beton ontstaat kan grote gevolgen hebben voor zowel de constructie zelf als het werken in en rond de constructie.

Om zwakke plekken en mogelijke oorzaken te onderkennen, is een inventarisatie en analyse vereist waarop de juiste vorm van beton reparatie toegepast kan worden. Dit zorgt er voor doelgerichte, object specifieke renovatie- en beschermings-maatregelen te kunnen nemen.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op →

ABC Milieu en Infra


© Copyright ABC Milieu en Infra - website: Van Dongen Design - Inloggen