Mail ons

Vloeistofdichte verhardingen / Bodembescherming 

 

Bij een locatie waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden , zoals de exploitatie van bijvoorbeeld een chemisch bedrijf of een tankstation met bijhorende wasplaats, is het verplicht de bodem te beschermen tegen milieubelastende vloeistoffen.

Dat kan met een vloeistofdichte vloer/voorziening die permanent schadelijke stoffen weert en tegenhoudt of een vloeistof kerende vloer waarbij dit tijdelijk van aard is. Het aanleggen daarvan is één van de specialiteiten van ABC Milieu en Infra. Wij bieden snel en vakkundig maatwerk. Bovendien zijn wij gecertificeerd met: 

  • BRL SIKB 7700 (aanleg of herstel vloeistofdichte voorziening)
  • Protocol 7701 (prefab betonnen elementen)
  • Protocol 7704 (kunstharsgebonden beschermlaag)
  • Protocol 7711 (voegafdichting)

Het aanleggen van een vloeistofdichte vloer is gebonden aan strenge wettelijke eisen. Dit dient te gebeuren door een gecertificeerde en door het ministerie erkende aannemer. ABC Milieu en Infra voldoet hier uiteraard aan en kan dan ook de vloer aanleggen met bewijs van aanleg onder certificaat (BAOC).

Omdat wij veel belang hechten aan naleving van de milieueisen en regelgeving, zitten wij in het college van deskundigen dat de beoordelingsrichtlijnen samenstelt en zijn we vertegenwoordigd in het bestuur van het NIBV. Mede daardoor hebben wij altijd een goed overzicht van de laatste stand van zaken, waarop wij met onze werkwijzen gemakkelijk kunnen inspelen. 

Bekijk de onderdelen hieronder:

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op →

ABC Milieu en Infra


© Copyright ABC Milieu en Infra - website: Van Dongen Design - Inloggen